top of page
חקלאות מדייקת בעזרת רחפן

 חקלאות מדייקת
בעזרת רחפנים ומזל"טים

industries

היתרונות של כטב"מים בחקלאות

ניטור בעלי חיים 

cattl

בקרה על צמחים וגד"ש

drone

ניהול השקייה 

solution

שימוש ברחפנים ובמזל"טים עבור ניטור בעלי חיים ומעקב אחריהם, מאפשר למגדליהם  לפקוח עין על בעלי החיים שלהם בזמן אמת וכך לזהות מצוקה של בע"ח בשטח, המלטה או היעדרות של בע"ח משטח המרעה.  המגדל חוסך נסיעות בשטחים נרחבים וממקום מושבו יכול להתעדכן במצב בעלי החיים. בקרה זו מובילה להגברת  הרווחיות וליכולת שליטה נרחבת.

רחפנים מצוידים בחיישני מצלמות אינפרא אדום ובאמצעים נוספים מסוגלים לראות את קשת האור שצמחים משתמשים בהם כדי לספוג אור לצורך פוטוסינתזה. מידע זה מאפשר לנו לאתר נזקים ומחלות של הצמח תוך סריקת שטח הגד"ש מהאוויר
ניתוח תוכנה ייחודית מאפשר לנו להתאים את סוג היבול הספציפי לפרמטרים הרלוונטים ובכך לזהות את שלב החיים בו נמצא היבול כרגע וכן את מצב בריאות הצמח וההשקייה שהוא מקבל.

רחפנים במערכות ניהול והשקיה עבור
מיפוי ואיתור של תשתיות המים, ביוב וניקוז, בשימוש טכנולגי רבת אמצעים,
הרחפנים מזהים לקויות של הצמחים, ויכולים לנתח את העזרה לצמח,
השקיה, כמות המים, מזיקים, ובכך לפקח על המערכת השדה, מהאוויר,


איסוף וניתוח נתונים באמצעות צילום אווירי

בדיקת מזיקים ויעילות הדברה

בקרה על קצב הצמיחה - פיקוח על השפעת תנאי מזג אוויר

איסוף נתונים אודות מחלות בצמח,האבקה, פריחה, השקייה

כמות השקיה -  מל"טים מזהים מחסור או עודף השקיה ובנוסף אוספי נתונים הנוגעים לצפיפות הצמח, הבריאות ופליטת החום.

חברת FlyTech מבצעת ניטור, פיקוח ואנליזה לשטחי חקלאות עבור משרד החקלאות הישראלי. 

לחברה יכולת ייחודית למיפוי שטחים נרחבים באמצעות מזל"ט כנף קבועה (VTOL) מוביל עולמי בתחומו, אותו החברה מספקת בייבוא בלעדי.

ezgif.com-optimize

 דוגמא לאיתור מחלות בצמחים - מטע בננות גדול

שלב שני:
איתור וזיהוי מחלות

במטע בעזרת אלגוריתמים

זום_אין

שלב ראשון:
צילום אווירי - מיפוי השדה

שדה_זום_אאוט
תכנת_זיהוי

שלב שלישי:
קבלת תוצר עם סימון GPS של
המחלות עבור הלקוח

‏‏צמח נגוע.

הלקוחות שלנו

מדגם מתוך הארגונים והחברות הנעזרות בשירותינו
bottom of page