חדשנות אווירית בעולם הבניה

מגוון פתרונות אוויריים לעולם הבנייה

רחפנים לניהול הבטיחות באתרי בנייה

correct.png

רחפנים למדידות ואנליזות מתקדמות 

correct.png

רחפנים למעקב אחר התקדמות פרויקטים

correct.png

רחפנים לצילומי תדמית וקידום שיווקי

correct.png

רחפנים למיפוי שטחים, חישובי נפחים

correct.png

רחפנים לפיקוח הנדסי מקיף ומדויק 

correct.png

לחברה ניסיון רב בשירותי הטסה
מתקדמים בעולם הבנייה והתשתיות:

  - פיקוח הנדסי מתקדם
  - מעקב אחר התקדמות פרויקט
  - מיפוי אתרי בנייה
  - צילום שיווק ופרסום

blur-close-up-contemporary-1029757.jpg
construction workers

שימוש ברחפנים לזיהוי כשלי בטיחות ולמעקב אחר התקדמות הבנייה

S.I.S - Smart Inspection System
אפליקציה מתקדמת לניהול אתרי עבודה

hook.png

אתרי בנייה
ותשתית

drone.png

צילום ומיפוי
אווירי

computer (2).png

התוצרים מעובדים 
באפליקציה

 

דו"חות ותוצרים מוצגים
ונשלחים למנהלים

analysis11_edited.png

1

2

3

4

הלקוחות שלנו

מדגם מתוך הארגונים והחברות הנעזרות בשירותינו