architecture-bay-boat-326410.jpg

השימוש ברחפנים בתחום תשתיות האנרגיה
!משנה את כללי המשחק

תחזוקה אווירית לתשתיות הנדסה ואנרגיה


עיבוד כלל המידע הנאסף ע"ג
תוכנת לניהול תחזוקת הפרויקט

תוכנת ניהול תחזוקה

איתור פגמים נסתרים 


איתור פגמים באמצעות מצלמות
תרמיות וחיישנים מיוחדים


נגישות לכל אתר, בכל תוואי. שימוש במצלמות ייחודיות ובתוכנות עיבוד

טכנולוגיות קצה

בקרה וסקירה של קווי מתח

tuce-220991-unsplash.jpg
target.png
תמונה1.png
תמונה2.png
target.png
mario-caruso-770233-unsplash (1).jpg

 מתקני תקשורת

בדיקת תקינות מתקני תקשורת 360° באמצעות רחפן

תחזוקת המתקן
איתור שחיקות, סדקים ובלאי באמצעות צילום אווירי מרחפן.

מצלמות ייחודיות
איתור תקלות באמצעות מצלמות טרמיות ומצלמות מולטיספקטראליות.

שיפור הנגישות
באמצעות הרחפן ניתן להגיע למתקנים עם קשיי נגישות ובגובה רב.

בקרת אתרי וציוד תקשורת

Cable Connections
Cable Connections

Cable Connections

press to zoom
Worn Cell-Towers Cables
Worn Cell-Towers Cables

Worn Cell-Towers Cables

press to zoom
Detached Cables
Detached Cables

Detached Cables

press to zoom
Detached Cables
Detached Cables

Detached Cables

press to zoom

FlyTech's Smart Inspection Systems (S.I.S)

1

cell-tower (1).png

2

drone.png

3

computer (2).png

4

analysis11_edited.png

מתקן תקשורת

צילום ומיפוי אווירי

התוצרים מעובדים באפליקצייה

דו"ח ותוצרים מוצגים ונשלחים למנהלים

מתקן תקשורת - דו"ח בקרה
*להמחשה

example report.JPG
הלקוחות שלנו
מדגם מתוך הארגונים והחברות הנעזרות בשירותינו