top of page

הכירו את "טייסת 11" שלנו, טייסת רחפנים!הטייסת הוקמה במשרד להגנת הסביבה במטרה לייעל את הליכי הפיקוח והאכיפה של המשרד. הכטב"מים והרחפנים מתעדים פעילות עבריינות בצורה יעילה, מאפשרים חשיפת מפגעים מורכבים לנגישות (בשל מגבלות מבצעיות או מתאר השטח) תוך חסכון בכוח אדם, ולמעשה מהווים מכפילי כוח משמעותי עבור חוקרי המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה והמפקחים.

"טייסת 11" קיימה באחרונה מחנה אימונים ראשון מסוגו באתר הניסויים הלאומי של ישראל בירוחם.

באימון תורגלו המפקחים בהטסת רחפנים בזמן אמת, איסוף מידע חסוי וניהול מבצעים מורכבים ואירועי קיצון העשויים להתרחש באזורים מתועשים, על צירי תנועה ועוד.

26 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page