top of page

משלוחי רחפנים - מציאות או דמיון?

עודכן: 31 במרץ 2022


יכולת טכנולוגית?

האם יש כבר רחפני משלוחים? בוודאי. בעולם פותחו רחפנים שונים למטרות משלוח של ציוד רפואי, מזון, מוצרי צריכה ועוד.

חברת Zipline פיתחה כלי טיס אוטונומי להעברת ציוד רפואי ואף מנות דם/רקמות להשתלה. הכלי ממריא באמצעות משטח המראה, מנחית את הציוד באמצעות מצנח ושב לבסיס האם שלו.

חברת wing פיתחה רחפנים בעלי יכולת נשיאה ומשלוח מדגמים שונים הרחפן מוריד את המשלוח אל הקרקע באמצעות כבל שבקצהו קרס. חלק מדגמי הרחפנים הם מסוג VTOL אלו רחפנים בעלי כנף קבועה אשר מסוגלים להמריא ולנחות אנכית.

חברת המשלוחים UPS נכנסה במרץ גם היא לתחרות העולמית בפיתוח יכולת העברת משלוחים מהאוויר ראו סרטון מצורף, UPS קיבלה בשנה שעברה אישור מה FAA רשות התעופה בארה"ב להטיס רחפנים למטרות משלוח

רגולצייה והשפעתה על משלוחי הרחפנים

מדינות רבות אפשרו לבצע ניסויים ברחפני משלוחים באיזורים שהוגדרו מראש ולזמנים מסוימים. ישנם מספר חסמים שגורמים לגופים הרגולטורים לעכב אישור גורף ברחפני משלוחים

1. בטיחות – רחפנים נוטים ליפול ולהתרסק. הטכנולוגייה עדיין לא מבטיחה אפס תקלות בשימוש ברחפנים. רחפנים שהינם אוטונומיים לגמרי מסוכנים עוד יותר כאשר יש תקלה ברחפן ואין עמו קשר עין או כאשר הוא איננו נשלט באופן קבוע על ידי אדם הרי שהסכנה שהוא יתרסק גוברת. משקל הרחפן נע בין 4 ק"ג ל 25 ק"ג כולל מטען. ריסוק של רחפן כזה על ביתאו חצר ובעיקר על עובר אורח מסוכנת במיוחד.

2. צנעת הפרט – רחפנים מצוידים במצלמות ונעים באוויר באופן שמאפשר להם לצפות גם לחללים פרטיים של מבני מגורים/משרדים/מתקנים בטחוניים. בסקרים שנערכו בארה"ב ובמדינות מנוספות רוב הנשאלים השיבו שהיו מעדיפים שרחפנים לא יסתובבו בקרבת מגוריהם.

3. ניהול התעבורה – גם אם וכאשר יאושר שימוש ברחפני משלוחים יתקיים אתגר לא פשוט של ניהול התעבורה האוויריתשמורכבת מאלפי רחפנים ומשתמשים מגופים שונים. בכדי למנוע התנגשויות בין רחפנים וסיכון חיי אדם תידרש מערכת שתחתיה יפעלו כל מטיסי הרחפנים ואשר יהיו מחויבים לעבוד לפי כללי התעבורה בדומה למצב הקיים במטוסים מאוישים. קיימות מספר חברות וסטארטאפים בתחום שמנסות לענות על האתגר של ניהול התעבורה האווירית גם למשתמשי רחפנים


ומה קורה בישראל?

בישראל הגוף הממונה על הפיקוח התעופתי האזרחי הינו רת"א (רשות התעופה האזרחית). מבחינם הרגולטור הישראלי כיום לא ניתן אישור להטסה של רחפנים אוטונומיים ללא שליטה תמידית של מטיס על פעילות הרחפן כמו

כן לא ניתן להטיס כלים אוויריים ללא קשר עין.עמידה בתנאים אלו מונעת מהתפתחות הענף של משלוחי רחפנים בישראל. יחד עם זאת יוזמות אזרחיות מנסות להניע תהליך ארוך טווח שבסיומו ובתנאים מסוימים תתאפשר הטסת רחפנים באופן אוטונומי גם עבור משלוחים.
בפברואר השנה יצאה חברת נתיבי איילון בפרויקט בשיתוף עם משרדי הממשלה ורת"א שמטרתו להניע תהליך שבו יתחילו לפעול רחפנים להעברת מטענים גם בישראל! השלב הראשוני הוא עריכת ניסויים שונים בבועות אוויר שמוקצות לניסויים אלו ובהמשך בחינת היתכנות הפרויקט ברמה ארצית.
696 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page