top of page

כל הכללים להוצאת רישיון מטיס

עודכן: 31 במרץ 2022

איך מוציאים רישיון מטיס? מה דרישות החוק? והאם כל אחד צריך? כל זה ועוד בכתבה שלפניכם


מי צריך להוציא רישיון מטיס רחפנים?

כל מי שעוסק בתחום הרחפנים באופן שהוא מסחרי דהיינו שהוא מקבל תמורה על אותה הטסה בין אם כשכיר ובין אם כעצמאי עליו להוציא רישיון מטיס בהתאם לכלי אותו מפעיל.

חובבן יכול להטיס גם ללא רישיון לפי הגבלות החוק כגון קשר עין, הגבלת גובה עד 50 מ', 250 מ' משטח בנוי ועוד ניתן לעיין בתקנות כפי שמפורסמות על ידי רת"א.

מה התנאים להפעלת רחפנים באופן חוקי?

ישנם שלושה תנאים בכדי להפעיל רחפנים באופן שהוא חוקי


1. הוצאת רישיון מטיס עד 4 ק"ג/עד 25 ק"ג- על מטיס הרחפן להיות בעל רישיון אישי המכונה רישיון מטיס, בכדי להוציא את הרישיון יש לעבור בהצלחה מבחן תיאוריה של רת"א (בציון 70 ומעלה) ובנוסף לעבור הכשרה מעשית בהטסת רחפן על ידי מדריך מוסמך. מבחן התיאוריה כולל שלושה נושאים: מטאורולגיה,ידע טכני, חוקה ופמ"ת. מבחן הציאוריה תקף לרישיונות בהגדרים עד 4 ק"ג ועד 25 ק"ג. בהליך רישיון עד 25 ק"ג תידרשו לעבור גם מבחן הטסה מעשי על ידי בוחני רת"א

2. רישיון מפעיל אווירי (רישיון חברה) - בכדי להטיס באופן מסחרי וחוקי יש להוציא רישיון חברה/רישיון מפעיל אווירי. הרישיון מאפשר לחברה להפעיל תחתיה מטיסים ורחפנים. לא ניתן להטיס רחפנים באופן מסחרי ללא רישום תחת מפעיל אווירי. התהליך כולל כתיבת ספר נהלים, כתיבת ספר עזר מבצעי (סע"מ) ובדיקת כשירות על ידי הבוחנים של רת"א.

3. רישיון רחפן - יש להעביר את הרחפן תהליך של רישוי כלי על ידי רישום מספר הזנב של הכלי במשרדי רת"א ותחת המפעיל האווירי שתחתיו אתם פועלים. התהליך הינו קצר, רוב הרחפנים המוכרים כגון של DJI כבר מוכרים על ידי רת"א. רחפנים ייחודיים או כאלו עם אינטגרצייה לא מוכרת יצטרכו לעבור תהליך מקיף יותר.


אגרות רת"א:

מידע על אגרות רת"א לשימושכם


אגרת מבחן עיוני 360 ש"ח

אגרת מבחן מעשי 2300 ש"ח (רק למוציאי רישיון עד 25 ק"ג)

אגרת רישום רחפן: 530 ש"ח

אגרת רישיון מפעיל אווירי (שנה ראשונה) 1160 ש"חבית הספר של חברת FlyTech ילווה אתכם בכל התהליך בדרך להפעלת רחפנים באופן מקצועי חוקי ובטוח1,335 צפיות0 תגובות

Kommentare


bottom of page